Hotline: 0978 817 322

Tag Archives: bảo hành ô tô Honda Ninh Bình

Bảo hành

1: Chính sách bảo hành Trong suốt thời kỳ bảo hành, Honda Việt Nam chịu trách nhiệm sửa chữa miễn phí (phụ tùng và/ hoặc nhân công) về các khuyết tật về vật liệu và sản xuất theo các điều kiện và điều khoản bảo hành đã được đặt ra thông qua các Đại lý […]

0978817322