Hotline: 0948 418 996

Bảng báo giá

Bảng báo giá

BẢNG BÁO GIÁ TỔNG HỢP

BRIO G – Ngưng nhập khẩu.
418.000.000VNĐ
BRIO RS (Trắng, Ghi bạc, Vàng)
448.000.000VNĐ
BRIO RS (Đỏ, Cam)
450.000.000VNĐ
BRIO RS 2 màu (Trắng, Ghi bạc, Vàng)
452.000.000VNĐ
BRIO RS 2 màu (Đỏ, Cam)
454.000.000VNĐ
HR-V G
786.000.000VNĐ
HR-V L
866.000.000VNĐ
HR-V L (Trắng – Đỏ)
871.000.000VNĐ
CR-V E
998.000.000VNĐ
CR-V G
1.048.000.000VNĐ
CR-V L
1.118.000.000VNĐ
ACCORD
1.319.000.000VNĐ
CIVIC E (Trắng)
734.000.000VNĐ
CIVIC E (Bạc, Đen)
729.000.000VNĐ
CIVIC G (Trắng)
794.000.000VNĐ
CIVIC G (Bạc, Đen, Xanh)
789.000.000VNĐ
CIVIC RS (Trắng)
934.000.000VNĐ
CIVIC RS (Bạc, Đen, Xanh, Đỏ)
929.000.000VNĐ
CITY 1.5 E
499.000.000VNĐ
CITY 1.5 G
529.000.000VNĐ
CITY 1.5 L
569.000.000VNĐ
CITY 1.5 RS
599.000.000VNĐ

0948418996